ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


วิธีแผ่เมตตาให้ได้บุญมากที่สุด <พระปัญญาวชิรากรณ์> <ระเบียงบุญ>


พระปัญญาวชิรากรณ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร)

                การที่เราจะแผ่ส่วนบุญกุศลหรือมอบบุญกุศลให้กับคนอื่นและให้กว้างที่สุดได้นั้น เบื้องต้นเราต้องฝึกปฏิบัติด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลหรือมอบส่วนบุญกุศลแผ่คุณงามความดีให้กับคนที่เรารัก อาจจะเป็นมารดาบิดา จะเป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็นพี่น้องก็ตาม อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด ขอความปรารถนาดีนี้จงถึงคุณแม่ ขอความรักนี้จงถึงเพื่อน ขอความรักนี้จงถึงญาติ ขอให้ความรักความปรารถนาดีนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ที่เรารัก ฝึกให้ชิน

                พอฝึกจนชินแล้วลองเพิ่มขึ้นไปว่าให้คนในชุมชนของเราได้รับความรักเหมือนกับที่เราให้กับบิดามารดา เพื่อนและพี่น้องของเรา แล้วก็ฝึกให้คนในชุมชนได้รับจนชินแล้ว ก็ฝึกให้กว้างไปว่าคนในประเทศทั้งหมด ขอให้ได้รับความรักความปรารถนาดีจากเรา เหมือนที่เราให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์และคนที่เรารัก

                จากนั้นก็ลองฝึกให้กับคนนอกประเทศของเรา กว้างออกไปสู่ประเทศอื่นในประเทศใกล้เคียงที่เรารู้ชื่อ และรู้วัฒนธรรมประเพณีเขาก็ปรารถนาความดีให้เขาเหมือนกับที่ให้คุณพ่อคุณแม่ จากนั้นค่อยแผ่กว้างออกไปจนถึงทั้งโลก แม้เรารู้ภาษาบ้างไม่รู้บ้าง แม้รู้ประเทศหรือไม่รู้ประเทศบ้าง ก็ขอให้คนเหล่านั้นจงได้รับความปรารถนาดี เหมือนกับที่เรามอบให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แผ่ไปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลก แม้ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือสัตว์อะไรก็ตามขอให้ได้รับความปรารถนาดีเหมือนกับที่เราให้คุณพ่อคุณแม่

                ถ้าฝึกทำให้ได้อย่างนี้ ความปรารถนาดี ความแผ่เมตตาก็จะไปถึงทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิต ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขโดยทั่วกัน ก็จะเหมือนกับที่เราให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแผ่เมตตาก็จะกว้างไกลถึงสรรพสัตว์ทั่วโลกได้สมปรารถนา

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ