ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


ไหว้พระธาตุ <ระเบียงบุญ> พระราชปัญญามุนี (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน)

ไหว้พระธาตุ <ระเบียงบุญ>

พระราชปัญญามุนี (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน)

                ผู้ที่มากราบไหว้พระหริภุญชัยถือว่าได้เข้ามากราบใกล้ชิดพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์ เพราะเมื่อเข้ามาสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยแล้วจะเห็นความสดใส ความสุกสกาว ความเหลืองอร่ามของพระเจดีย์ทองซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตนั้นก็เหมือนกับว่าเราเดินทางเข้ามาเห็นแสงสว่างแห่งธรรม

                ในเมื่อเรามากราบไหว้บูชาแล้ว อาจจะทำให้เรานั้นได้เริ่มที่จะบริจาคทาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน การบริจาคทานนั้นเป็นขั้นต้นเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างความดี

                ต่อมาผู้ที่บริจาคทาน ก็จะเริ่มประพฤติปฏิบัติศีล อย่างน้อยศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ในเมื่อคนเรารู้จักให้ทาน รู้จักรักษาศีล โลกนี้ก็จะมีความสุขสงบร่มเย็น เว้นจากการเบียดเยียนกันทั้งกายและวาจา

                ถ้าบุญมาวาสนาส่งมีบารมีสูงขึ้น ท่านที่เข้ามาในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยนั้นก็จะเจริญสมาธิ จะมีความนิ่งอยู่ในตัว บุคคลใดก็ตามที่มีความนิ่งอยู่ในตัว ปัญญาก็เกิดขึ้น เมื่อปัญญาเกิดขึ้น ก็จะทำให้เกิดความรู้รอบตัวทั้งสิ่งที่เป็นโลกิยะและสิ่งที่เป็นโลกุตระ

                เมื่อเรายังเป็นปุถุชนอยู่ ยังเวียนว่ายตายเกิด เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นปัญญาที่เป็นโลกิยะ แต่ถ้าเรามีปัญญาเพียงพอแล้ว ปัญญาที่เป็นโลกิยะนั้นก็จะพัฒนาจิตของคนๆ นั้นก้าวไปสู่ปัญญาที่เป็นโลกุตระ นั่นก็คือเราทั้งหลายที่เข้ามาในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยนั้นก็จะพบประสบกับมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ ตามที่ท่านทั้งหลายปรารถนา จึงจะจัดว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ